Norwegian Regulations for Total Area

The following article explains the Norwegian total area types and how they can be checked with the Total Area tool in the RoomSketcher App. The instructions are written in Norwegian.

If you want general explanations for the Total Areal tool in English, please visit Calculate the Total Area of a Floor Plan.

 

I denne artikkelen forklarer vi hvordan man regner ut de ulike arealene med RoomSketchers Total Arealt-verktøy.

De forskjellige typene BRA

 • BRA-i (internt bruksareal): Arealet innenfor boenheten.
 • BRA-b (innglasset balkong): Areal av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenhetene.
 • BRA-e (eksternt bruksareal): Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhørere denne, slik som for eksempel boder.
 • Åpent areal: Areal av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten. (Dette er ikke Bruksareal BRA.)
 • ALH (areal med lav himlingshøyde): Areal med lav himlingshøyde (ALH) måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. ALH skal opplyses med BRA.
 • GUA (gulvareal): Ikke måleverdig gulvarealer som skyldes skråtak og lav himlingshøyde, kan oppgis som en tilleggsinformasjon. GUA oppgis som en sum av BRA (Bruksareal) og ALH (Areal med lav takhøyde).

Kilde: https://www.norsktakst.no/viktig-informasjon-om-arealmaling

 

Hvordan regne ut de forskjellige BRA i Areal Verktøyet

For å regne ut BRA i RoomSketcher kan man benytte seg av Totalt Areal funksjonen (du finner en komplett guide i denne engelske artikkelen: Calculate the Total Area of a Floor Plan). 

 1. I RoomSketcher Appen, åpne app_menu.jpg menyen.
 2. Velg Totalt Areal

  velg_totaltareal.png

Vær oppmerksom på at totalarealverktøyet er ment som et hjelpemiddel for å dobbeltsjekke arealene dine. Korrektheten i beregningene avhenger av den faktiske tegningen av planløsningen. Og vær nøye med at RoomSketcher ikke er et fullverdig CAD verktøy og alle målinger er omtrentlige.

Bruksarealene og de riktige areal typene

Først må de forskjellige bruksarealene tilordnes de riktige areal typene i alle rom på tegningen. 

 1. Klikk inn i et rom. 
 2. Velg Avanserte Egenskaper på høyre side. 
 3. Under Areal Type, velg riktig type.

  ArealType.png

BRA-i (internt bruksareal)

Alle rom som skal inkluderes i internt bruksareal må markeres med areal type «Primær». Dette vil skje automatisk, så det er viktigere å tenke at alle rom som ikke skal inkluderes i BRA-i skal ha en annen areal type.

Når riktig areal type har blitt satt på alle rom i plantegningen, gå til «Totalt Areal» verktøyet og se «Primærareal». Dette vil være BRA-i.

Primarareal.png

BRA-b (innglasset balkong)

Velg areal type «Sekundær» på alle rom som skal inkluderes i BRA-b.

Når riktig areal type har blitt satt på alle rom i plantegningen, gå til «Totalt Areal» og se «Sekundærareal». Dette vil være BRA-b.

Sekundarareal.png

 

BRA-e (eksternt bruksareal)

Alle rom utenfor boenheten som skal inkluderes i BRA-e burde tegnes i en egen etasje og markeres med areal type «Primær». Vi kan skille mellom BRA-i og BRA-e ved å benytte oss av forskjellige etasjer.

For å finne BRA-e, gå til «Totalt Areal» i etasjen der rommene er tegnet og se «Primærareal». Alternativt er det i dette tilfelle også mulig å finne arealet ved å klikke inn i rommet fra «Vegger» modus i Appen, og deretter aktivere alternativet «Vis Sonestørrelse».


sonestorrelse_bod.png

 

Åpent areal

Åpent areal som terrasse og åpne balkonger som ikke skal inkluderes i bruksareal bør markeres med areal type «Utendørs», dette for å ekskludere arealet fra utregningen av BRA. Man kan finne arealet ved å klikke inn i rommet fra «Vegger» modus i Appen, og deretter aktivere alternativet «Vis Sonestørrelse».

sonestorrelse_apentareal.png

 

BRA (totalt bruksareal)

Når alt har blitt satt opp som forklart over kan man enkelt finne BRA ved å gå til «Totalt Areal», velge «Prosjekt», og deretter se på «Bruksareal». Dette tallet vil inkludere alle rom markert med areal type «Primær» eller «Sekundær» fra alle etasjer i prosjektet. Innvendige vegger vil være inkludert i utregningen av BRA.

 

Bruksareal.png

 

ALH (lav himlingshøyde)

Ved tilfeller hvor det er lav himlingshøyde kan man ekskludere dette fra BRA utregningen. Dette kan gjøres ved å tegne opp områdene med lav himlingshøyde med skillelinjer som finnes i «Vegger» modus. Deretter kan man velge areal type «Ekskludert» på disse områdene.

Pass på å tegne disse områdene med riktig mål for å få riktig utregning. 

Slik får ser det ut i areal verktøyet:

ekskludert.jpg

Her ser man da at deler av stuen og soverommet er ekskludert fra utregningen, i dette tilfellet grunnet lav himlingshøyde.

Tips: Skulle du trenger mer informasjon om skillelinjer og hvordan man deler et rom med disse, ser på denne engelske artikkelen: Display Two or More Room Names in One Room

RoomSketcher er ikke et fullverdig CAD verktøy og alle målinger er omtrentlige.

 

2D plantegning med forskjellige BRA typene

Nedenfor laget vi et eksempel på hvordan resultatet kan bli. Vi brukte 2D profilinnstillinger for å lage forskjellige farger (mer her: Choose Colors for Your Floor Plans). Teksten over på høyre har blitt lagt inn med «Tekst» objektet som finnes i «Vinduer etc.» modus (mer her: Add Helper Symbols to Your Project).


eksempel bra.jpg

 

Was this article helpful?

Have more questions? Submit a request