Vitec - Hitta Ditt Mäklar ID

Vitec is a CRM system that is used by many of our Swedish customers. The following article is written in Swedish and only important for Swedish customers with Vitec Integration. 

För att vi ska kunna koppla ihop ert Vitec konto med RoomSketcher, så måste vi få ert Mäklar ID. Det hittar du inne på dina sidor i Vitec.

  1. Öppna huvudmenyn i Vitec.
  2. Hitta det nummer som framkommer i denna ruta vid ert Mäklarkontors namn.

    maklar_id_1.png

  3. Om du tillhör mer än ett kontor, så är det möjligt att du måste hämta upp ett annat kontors Mäklar ID än det som framkommer här. Klicka på denna ruta för att visa din översikt.

    maklar_id_2.png

  4. Hitta rätt kontor under titeln Arbetar på Firmor och notera ned det Mäklar ID som står vid rätt konto.

    maklar_id_3.png

Liknande artiklar

Was this article helpful?

Have more questions? Submit a request