Mspecs - Hitta Ditt Mspecs ID

Mspecs is a CRM system that is used by many of our Swedish customers. The following article is written in Swedish and only important for Swedish customers with Mspecs Integration. 

För att vi ska kunna koppla ihop ert Mspecs konto med RoomSketcher, så måste vi få ert LicensID eller KontorsID. Det hittar du inne på dina sidor i Mspecs.

  1. Gå in på valfritt Uppdrag och därefter Tjänster.  
  2. Öppna RoomSketcher och klicka på Planritningar.

    mceclip0.png

  3. Ditt LicensID eller KontorsID är tillgängligt under den blå boxen. Klicka på Kopiera för att spara det till dina urklipp.
    Om du ser LincensID og KontorsID, så ber vi dig att kopiera KontorsID, för att vi ska kunna identifiera ert specifika kontor.

    mceclip0.png

 

Liknande Artiklar

Was this article helpful?

Have more questions? Submit a request