Mspecs - Ladda Ner Alla Planritningar

Mspecs is a CRM system that is used by many of our Swedish customers. The following article explains the steps to order a floor plan from Mspecs. If you aren't a Swedish customer with a Mspecs Integration, please see Download All Floor Plans


Om ditt uppdrag har många våningsplan med både 2D och 3D Planritningar som du vill ladda ned till din dator, så kan du göra detta på projektets sidor i RoomSketchers Webkonto.

 1. Hitta din RoomSketcher beställning under Tjänster på ditt Uppdrag.

  Tj_nster.png

 2. Klicka sedan på Ändra Beställning.  

  ladda_ner_01.jpg

 3. Klicka på Ladda ner alla Planritningar

  blobid0.png
 4. Här bestämmer du vilka planritningar du vill ha:
  - 2D Planritningar: ange om du är intresserad av enbart bilden på 2D Planritningen eller om du vill ha med Brevhuvud (med kontorets logga och disclaimertext).
  - 3D Planritningar: ange om du är intresserad av enbart bilden på 3D Planritningen eller om du vill ha med Brevhuvud (med kontorets logga och disclaimertext).
  - Brevhuvudsinställningar: Ange vilken pappersorientering planritningen skall ha samt vilken storlek pappret ska ha.
  - Bildinställningar: Om du väljer att ladda ned bildfiler, anger du här om du vill ha filformat JPG eller PNG.

  blobid1.png

  OBS: PDF FileröverförsintetillMspecs, dåMspecsintestöttardessafilformat.

 5. Klicka på Ladda ned zippad fil för att ladda ned alla på en gång. 
 6. Om du är administratör för kontot, så kan du välja Spara inställningar. Då sparas dina val för framtida nedladdningar.
  OBS: Detta påverkar vilka filer som överförs till samtliga av kontorets Uppdrag när en beställning levereras. Det kan därför vara bra att vara eniga om en standard.

 

Liknande Artiklar

Was this article helpful?

Have more questions? Submit a request