Mspecs - Beställ Planritningar från Mspecs

Mspecs is a CRM system that is used by many of our Swedish customers. The following article explains the steps to order a floor plan from Mspecs. If you aren't a Swedish customer with a Mspecs Integration, please see How to Order Floor Plans. 


Det är väldigt enkelt att lägga in en beställning via Mspecs, när ert konto har kopplats upp mot ett RoomSketcher konto. 

Följ stegen nedanför för att lägga in beställning:  

 1. Skapa eller öppna ett Nytt Uppdragi Mspecs. Följ de normala rutinerna. Vänligen notera att det namn du anger, är det som läggs in automatiskt i beställningen hos RoomSketcher.  
 2. Gå in på ditt Uppdrag och välj Planritningar under RoomSketcher, detta hittar du under menyn Tjänster
 3. Klicka på Beställ (Gå till Leverantören).
 4. RoomSketchersBeställningstjänst öppnas. 
  Det är möjligt att du måste logga in med din RoomSketcher inloggning.Vänligen notera att du måste använda samma e-postadress i Mspecs som på din RoomSketcher-inloggning. 
 5. Notera att Projektnamnet redan är ifyllt med det namn Objektet fått i Mspecs.
  - Ange antalet Våningar för ditt Uppdrag. 
  - Ange om du önskar din färdiga planritning Möblerad eller inte.
  - Ange om du önskar Externa mått eller inte.

  Best_llningsdetaljer.PNG

 6. Ladda upp din blåkopia eller skiss.
  Notera att du här kan lägga in 
  Kommentarer för din planritning. Det kan exempelvis vara detaljer som att planritningen ska spegelvändas eller roteras. Vänligen skriv dessa kommentarer på engelska så långt som möjligt. 

  Bl_kopior.PNG

 7. Se över Beställningssammanfattningen. Här avgör du om du enbart vill ha 2D Planritningar, eller om du också vill ha 3D Planritningen till ditt projekt. Klicka på Lägg in beställningenför att fullföra din beställning. 

  Best_llningssammanfattning.PNG

 8. Efter du har fullfört hela beställningen, klicka på Öppna i Mspecs för att komma tillbaka till ditt Uppdrag  i Mspecs.

  Bekr_ftelse.PNG

Liknande Artiklar

Was this article helpful?

Have more questions? Submit a request