Mspecs - Uppdatera en Avvisad Blåkopia

Mspecs is a CRM system that is used by many of our Swedish customers. The following article explains the steps to order a floor plan from Mspecs. If you aren't a Swedish customer with a Mspecs Integration, please see How to Order Floor Plans.


Det kan ibland hända att våra illustratörer måste avvisa en blåkopia eller skiss, då det inte är tydligt vad det är som ska ritas, eller om skissen är suddig. Du får då en e-post med besked om detta.

 1. Öppna RoomSketcher beställning under Tjänster på ditt Uppdrag.

  mceclip0.png

 2. Notera att det står Pågående. Klicka sedan på Ändra Beställning.

  mceclip1.png

 3. Du länkas vidare till Uppdragets Projekt i RoomSketcher Webkonto. Klicka på Uppdatera Blåkopia.
  Här får du en översikt på varför våra illustratörer har avvisat din blåkopia.

  blobid0.png

  - Kommentar från ritning bolag: Här anges varför din blåkopia har blivit avvisad. Detta är alltid på engelska.
  - Våningsnamn: Här anges vilket våningsplan som är påverkad
  - Uppdatera Blåkopia: Klicka här för att byta ut den originala blåkopian. Obs! Detta ersätter den första blåkopian och vi ser inte längre den första bilden.
  - Ladda upp Beskrivning: Här kan du ladda upp en beskrivande bild som inkluderar dina notater. Den här bilden läggs till på din beställning, i tillägg till blåkopian.
  - Kommentar: Här kan du lägga till en kommentar till våra illustratörer, som exempelvis att du vill byta ut ett rumsnamn, eller att planritningen ska vara spegelvänd horisontellt/vertikalt.

 

Liknande Artiklar

Was this article helpful?

Have more questions? Submit a request