Mspecs - Alternativ Planritning

Mspecs is a CRM system that is used by many of our Swedish customers. The following article explains the steps to order a floor plan from Mspecs. 


Om du upptäcker att du behöver en alternativ planritning efter att du har mottagit dina färdiga planritningar, så kan du göra en själv. Det gör du på följande sätt 

 1. Hitta din RoomSketcher beställning under Tjänster på ditt Uppdrag.

  Tj_nster.png

 2. Klicka sedan på Ändra Beställning

  _ndra_Best_llning.PNG

 3. Välj Redigera i App

  blobid0.png

 4. Välj Gör en Kopia

  blobid1.png

 5. Döp det nya projektet till Adress - Alternativ Planritning.

  blobid2.png

 6. Gör dina ändringar.

 7. Spara ändringarna.

 8. Välj Generera Planritningar.

  blobid3.png

 9. Välj om du vill generera alla 2D Planritningar och/eller 3D Planritningar. Klicka sedan på Generera.

  blobid4.png

  Vänta på att alla planritningar är färdiga. Vänligen notera att om du genererar 3D Planritningar, så kan det ta upp till 30 minuter innan de har laddat färdigt.

 10. Notera – då den här kopian av originalprojektet inte är kopplad till Uppdraget i Mspecs, så måste du ladda ned planritningarna för att sedan föra över dem. 
  LärdigmerhärMspecs- Ladda Ner Alla Planritningar

Liknande Artiklar

Was this article helpful?

Have more questions? Submit a request